Elton John tiết lộ Michael Jackson mắc bệnh tâm thần | VTC

Xuất bản 8 tháng trước

VTC | Trong cuốn tự truyện của mình, danh ca Elton John kể Michael Jackson thực sự giống một bệnh nhân tâm thần vào những ngày cuối cùng của cuộc đời.

Chủ đề: Now Giải trí

Xem thêm

0 bình luận SẮP XẾP THEO