Đường sắt Cát Linh - Hà Đông: Có truy cứu được trách nhiệm? | VTC14

Xuất bản 9 tháng trước

VTC14 | Đối với người dân Tp Hà Nội, dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông có thể coi là một thất bại lớn, khi hơn 10 năm đầu tư, xây dựng vẫn chưa được đưa vào khai thác. Trong khi đó, tình trạng tắc đường trên tuyến, thì xảy ra hàng ngày. Vấn đề đặt ra, đó là trách nhiệm này, ai phải chịu?

Chủ đề: Now Đời sống

Xem thêm

0 bình luận SẮP XẾP THEO