Chất độc Xtyren gây mùi lạ cho nguồn nước sông Đà | VTC14

Xuất bản 1 tháng trước

VTC | Theo kết quả xét nghiệm mẫu nước, chất có trong nguồn nước sinh hoạt của người dân là Xtyren, hàm lượng cao so với mức bình thường khiến người dân cảm thấy rất khó chịu khi sử dụng.

Chủ đề: