Nhóm hàng hóa, dịch vụ bị khiếu nại nhiều nhất là "tài chính, bảo hiểm, ngân hàng"

Xuất bản 29 ngày trước

Theo thống kê, nhóm hàng hóa bị khiếu nại nhiều nhất trong tháng 9 là tài chính, bảo hiểm và ngân hàng với 35%, tiếp đến là điện thoại, viễn thông 25% và đồ điện tử gia dụng 19%

Chủ đề: Tin 24h

Xem thêm

Bình luận