Hà Nội: Thêm 15 tổ công tác 141 ra quân xử lý vi phạm giao thông

Xuất bản 9 tháng trước

HN: Triển khai 15 tổ công tác 141 làm nhiệm vụ trên các tuyến đường 12 quận và 3 huyện để kiểm tra xử lý vi phạm giao thông lập lại trật tự ATGT

Chủ đề: TOP Giải trí HH

Xem thêm

0 bình luận SẮP XẾP THEO