Kiến nghị điều tra việc "băm nát" Sơn Trà | VTC

Xuất bản 9 tháng trước

VTC | Chính quyền Đà Nẵng đã quản lý lỏng lẻo, vi phạm nhiều quy định để nhiều dự án xây dựng không phép, nhiều dự án không lập báo cáo đánh giá tác động môi trường... khiến bán đảo Sơn Trà bị "băm nát".

Chủ đề: Now Đời sống

Xem thêm

0 bình luận SẮP XẾP THEO