"Đường đi" kỳ lạ của dầu thải gây ô nhiễm sông Đà | VTC

Xuất bản 8 tháng trước

VTC | Điều khiến nhiều người quan tâm là cung đường di chuyển bất thường của 10m3 chất thải trước khi đổ trộm gây ô nhiễm nước sông Đà.

Chủ đề: Now Đời sống

Xem thêm

0 bình luận SẮP XẾP THEO