Kết quả xét nghiệm nước sông Đà có gì? | VTC

Xuất bản 8 tháng trước

VTC | Sở Y tế Hà Nội vừa có thông tin nhanh về kết quả kiểm tra chất lượng nước sạch của Nhà máy nước sông Đà.

Chủ đề: Now Đời sống