Kết quả xét nghiệm nước sông Đà có gì? | VTC

Xuất bản 1 tháng trước

VTC | Sở Y tế Hà Nội vừa có thông tin nhanh về kết quả kiểm tra chất lượng nước sạch của Nhà máy nước sông Đà.

Chủ đề: Now Đời sống

Xem thêm

Bình luận