Quảng Ninh: Cá "lộn bụng" trắng kênh gây thiệt hại nghiêm trọng | VTC