Viện dưỡng lão - ngôi nhà mơ ước của nhiều người cao tuổi | VTC

Xuất bản 8 tháng trước

VTC | Một số người quan niệm sai lầm về những người vào viện dưỡng lão do con cái không chăm sóc nhưng trên thực tế có rất nhiều người cao tuổi coi đây là ngôi nhà thứ 2 và rất vui vẻ.

Chủ đề: Now Đời sống

Xem thêm

0 bình luận SẮP XẾP THEO