(Liên Quân) Eland'orr Chính Thức Đập Chậu Cướp Krixi - Tuyên Bố Top 1 Ảo Diệu, Nakroth Không Có Cửa - Trẻ em dưới 16 tuổi có thể xem dưới sự giám sát của bố mẹ