Công bố kết quả thí nghiệm hồi sinh sông Tô Lịch bằng công nghệ Nhật

Xuất bản 6 tháng trước

Công bố kết quả thí nghiệm một đoạn nước sông Tô Lịch và một góc hồ Tây; theo đó nước tại hai khu vực đều đạt tiêu chuẩn Việt Nam 08

Chủ đề: TOP Giải trí HH