Tăng cường phòng ngừa và giảm thiểu tình trạng trẻ em bị xâm hại tình dục

Xuất bản 3 ngày trước

Theo thống kê, toàn quốc xảy ra gần 5000 vụ trẻ em bị xâm hại trong đó trẻ em bị xâm hại tình dục chiếm 80% . Bộ lao động thương binh và xã hội đã xây dựng dự thảo kế hoạch phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em giai đoạn 2020 - 2025

Chủ đề: Tin 24h

Xem thêm

Bình luận