Báo động! Hà Nội mỗi ngày thải ra môi trường 80 tấn nhựa và túi nilon

Xuất bản 7 ngày trước

Theo thống kê mỗi ngày Hà Nội thải ra 4000-5000 tấn rác trong đó mỗi ngày thải ra môi trường 80 tấn nhựa và túi nilon. Trước tình hình này HN đã ban hành kế hoạch thực hiện một số giải pháp nhằm hạn chế sử dụng rác thải nhựa

Chủ đề: Tin 24h

Xem thêm

Bình luận