"Giả danh" tiến sĩ lừa lấy hàng trăm triệu đồng để làm "nghiên cứu khoa học"

Xuất bản 8 ngày trước

Lợi dụng MXH Zalo, nam đối tượng đã lừa gạt hàng trăm triệu đồng của nhiều phụ nữ nhẹ dạ cả tin trên địa bàn TP HN

Chủ đề: Tin 24h