Nhức nhối những hành vi thiếu ứng xử thiếu văn hóa với các công trình nghệ thuật nơi công cộng

Xuất bản 8 tháng trước

Một công trình nghệ thuật ở Hồ Gươm đã buộc bị tháo dỡ do người dân đã biến nó trở thành nhà... vệ sinh

Chủ đề: TOP Giải trí HH

Xem thêm

0 bình luận SẮP XẾP THEO