Coi Thường Người Yêu Cũ Là Phục Vụ Và Cái Kết Bẽ Mặt

Xuất bản 27 ngày trước

Làm người, đừng bao giờ khinh thường người khác. Người không yêu bạn, cũng không có quyền đánh giá bạn, cũng không nên đi đến đâu đều tỏ thái độ vênh vang đắc ý.

Chủ đề: Giải Trí mới

Xem thêm

0 bình luận SẮP XẾP THEO