Đá quý trị giá vài tỉ đồng bày bán ngoài chợ có sợ bị trộm cướp- Chợ đá quý Lục Yên, Yên Bái

Xuất bản 4 tháng trước

Đá quý trị giá vài tỉ đồng bày bán ngoài chợ có sợ bị trộm cướp- Chợ đá quý Lục Yên, Yên Bái

Ch