Lấy Oán Báo Ơn Khinh Thường Người Đã Giúp Đỡ Mình Và Cái Kết

Xuất bản 23 ngày trước

Ở đời đừng khinh thường bất kỳ ai, tốt với người ta người ta sẽ tốt lại với mình. Để người ta một con đường đi thì người ta sẽ không chèn ép mình vào con đường cùng.

Chủ đề: Giải Trí mới

Xem thêm

0 bình luận SẮP XẾP THEO