Khinh Thường " Giáo Sư" Đi Xe Ôm Và Cái Kết Sáng Mắt Cho Hội Bạn Cũ

Xuất bản 17 ngày trước

Cuộc sống luôn mang trong mình nhiều ẩn số, nhiều điều mà con người không thể dự liệu. Có khi nào bạn nghĩ rằng, khi bạn vừa đánh giá ai đó thì một ánh mắt khác cũng đang dõi theo những dao động trong tâm hồn bạn? Con người có thể dối người, cũng có thể dối lòng mình, nhưng không thể dối được ông Trời!

Chủ đề: Giải Trí mới

Xem thêm

0 bình luận SẮP XẾP THEO