Sức mạnh mới của lực lượng 141 trên khắp thủ đô

Xuất bản 9 tháng trước

HN: Tăng cường thêm 15 tổ công tác 141 phủ khắp thành phố, bao gồm cả ngoại thành; phát huy hiệu quả trong công tác trấn áp các loại tội phạm, góp phần kiềm chế hoạt động các loại tội phạm trên địa bàn thủ đô

Chủ đề: