Giọng Ca Buồn Tha Thiết, Khi Hát Đúng Các Bài Hát Thất Tình (Trúc Chi)

Xuất bản 2 năm trước

Chủ đề: Nhạc Bolero