Jun Vũ bất ngờ lên báo xứ chùa vàng | VTC

Xuất bản 28 ngày trước

VTC | Jun Vũ bất ngờ lên tờ báo nổi tiếng Thái Lan, được gọi là nữ minh tinh Việt Nam và nhận nhiều lời khen có cánh.

Chủ đề: Now Giải trí