Liên khúc: Ngô Kiến Huy là tôi, Mị tình, Cho vơi nhẹ lòng, Nỗi nhớ theo màn mưa.

Xuất bản 5 tháng trước

1 bình luận