Liên khúc: Ngô Kiến Huy là tôi, Mị tình, Cho vơi nhẹ lòng, Nỗi nhớ theo màn mưa.

Xuất bản 1 ngày trước

Liên khúc: Ngô Kiến Huy là tôi, Mị tình, Cho vơi nhẹ lòng, Nỗi nhớ theo màn mưa.

Chủ đề: Ngô Kiến Huy Official