Dừng kế hoạch thí điểm triển khai ứng dụng KHCN trong hoạt động VTHK theo hợp đồng từ 01/4/2020

Xuất bản 1 tháng trước

Bộ GTVT Dừng Kế hoạch thí điểm triển khai ứng dụng KHCN hỗ trợ quản lý và kết nối hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng kể từ ngày 01/4/2020

Chủ đề: TOP Giải trí HH

Xem thêm

0 bình luận SẮP XẾP THEO