Hai Bà Trưng P3 - Đại Chiến Mã Viện - Phim Hoạt Hình Chanel .mp4

Xuất bản 1 năm trước

Hai Bà Trưng - P3 Hai Bà Trưng là tên gọi chung của hai chị em Trưng Trắc và Trưng Nhị. Vào khoảng năm 40 sau CN, đất nước ta bị nhà Đông Hán đô hộ, giặc phương bắc tàn bạo ức hiếp dân ta. Sau cái chết của chồng là Thi Sách, Trưng Trắc quyết dựng cờ khởi nghĩa chống lại giặc phương bắc giải phóng dân tộc, xây dựng nền độc lập tự chủ.

Chủ đề: SM Channel

Xem thêm

0 bình luận SẮP XẾP THEO