Bóng đá châu Âu "đóng băng" trước Covid-19 | VTC

Xuất bản 19 ngày trước

VTC | Những sự kiện thể thao lớn trên thế giới gần như đều hoãn lại, hoặc hủy bỏ, trước sự bùng phát của Covid-19.

Chủ đề: