Các tài xế đi đường đồi núi cần phải hết sức tập trung và vững vàng tay lái không thì hậu quả sẽ vô cùng khôn lường - Bạn Hữu Đường Xa

Xuất b