Gia đình Tiên Nguyễn ủng hộ 30 tỷ chống dịch, hạn mặn | VTC