Ra lò ca khúc ''Việt Nam ơi'' bản chống Covid-19 | VTC

Xuất bản 6 ngày trước

VTC | Nhạc sĩ Minh Beta - tác giả ca khúc "Việt Nam ơi" - viết lại phần lời bài hát để cổ vũ tinh thần mọi người chống dịch.

Chủ đề: Now Giải trí