Khai Sáng Thịnh Thế - Tập 13 | Phim Hành Động Cổ Trang Trung Quốc | Lưu Dịch Quân, Tống Hiểu Na

Xuất bản 6 tháng trước

Bộ phim tái hiện giai đoạn chuyển đổi từ nhà Tùy sang nhà Đường trong lịch sử TQ. Tùy Dương Đế không nghe lời khuyên quản quần thần, rời khỏi Lạc Dương xuống Giang Nam tuần du, mở đường cho sự diệt vong của nhà Tùy. Lý Nguyên đánh chiếm nhà Tùy lập đô Trường An, Tùy Dương Đế bị giết tại Giang Đô, nhà Đường chính thức thành lập, những biến động lịch sử đều được thể hiện rõ nét trong bộ phim.

Chủ đề: Fafilm Bộ 365

Xem thêm

0 bình luận SẮP XẾP THEO