Cậu bé thành phố về quê được ăn thả dàn không bị ba mẹ kiểm soát