"Thánh nhây" Hồ Việt Trung đòi cắt chương trình vì MC đọc câu hỏi quá vô lý