Sợ vịt con đau, Liệu cặp đôi siêu nhí có đưa em về ăn toàn