FIFA cảm ơn, khen ngợi bóng đá Việt Nam | VTC

Xuất bản 6 tháng trước

VTC | Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) gửi thư cảm ơn, khen ngợi bóng đá Việt Nam đã chung tay chống lại đại dịch Covid-19.