Hồng Nhung công khai bạn trai ngoại quốc? | VTC

Xuất bản 6 tháng trước

VTC | Động thái mới của Hồng Nhung khiến nhiều người cho rằng cô đang ngầm "khoe" bạn trai ngoại quốc với mọi người.

Chủ đề: Now Giải trí