Hana - Việt Thi - Tôn Tuấn Kiệt TheFace và bài hát tự sáng tác nhóm bè tự phát CON CHIM NON