Diệp Vấn 3 - Trận Chiến Cuối Cùng

Xuất bản 25 ngày trước

"Diệp Vấn 3" là phần cuối cùng trong series phim "Diệp Vấn", bộ phim xoay quanh cuộc đời lúc về già của Diệp Vấn, khắc họa một thế hệ tông sư võ học "chiến đấu vì tính mạng"

Chủ đề: Public Media