Truy Sát - Ông Trùm Ma Túy Phát Lệnh Truy Sát Kẻ Đã Giải Cứu Con Tin Và Cái Kết - Người Đà Bà Thép