SHOWMATCH 1 VS 1 - THE SOLO GOD 24 - 05 (ADC vs GẤU và AKSGHI vs BÂNG ) Viettel 5G Đấu Trường Danh Vọng Mùa Xuân 2020

Xuất bản 2 tháng trước

SHOWMATCH 1 VS 1 - THE SOLO GOD 24 - 05 (ADC vs GẤU và AKSGHI vs BÂNG ) Viettel 5G Đấu Trường Danh Vọng Mùa Xuân 2020</