Hana P336 quá phấn khích "quay cuồng" khi chơi game show.