Bác sĩ nói gì - Trẻ hoá đái tháo đường đang là vấn đề đáng lo ngại