Hiểu đúng về sự di chuyền của bệnh ung thư | VTC

Xuất bản 1 tháng trước

VTC | Ung thư vẫn được coi là loại bệnh không có tính truyền nhiễm do tiếp xúc. Tuy nhiên, có một số loại ung thư có nguy cơ di truyền từ người thân trong gia đình.

Chủ đề: Now Đời sống

Xem thêm

0 bình luận SẮP XẾP THEO