Nuôi chim cút giống: Nhặt trứng ra tiền | VTC

Xuất bản 1 tháng trước

VTC | Với 2 vạn con chim cút, anh Trần Đình Hùng ở Hà Nội mỗi ngày nhặt hơn vạn quả trứng. Nhờ mô hình sản xuất chim cút giống cung cấp ra thị trường, anh Hùng lãi gần 50 triệu đồng/tháng.

Chủ đề: Now Đời sống

Xem thêm

0 bình luận SẮP XẾP THEO