Những Bài Học Cuộc Sống - Tập 7- Bị Người Yêu Cắm Sừng Và Kết Quả Bất Ngờ Sau 3 Năm

Xuất bản 2 tháng trước

NHỮNG BÀI HỌC CUỘC SỐNG : Gieo nhân nào gặt quả đó - câu nói tưởng chừng đơn giản mà ai cũng thuộc nằm lòng nhưng mấy ai thực hiện được lý thuyết đó. Bằng sự tái hiện những câu chuyện có thật trong cuộc sống - NHỮNG BÀI HỌC CUỘC SỐNG ra đời nhằm mục đích khẳng định và cảnh tỉnh mọi người những việc làm sai trái của mình trong cuộc sống, từ việc nhỏ đến việc lớn, từ việc thiện đến việc ác đều sẽ nhận lại những “cái hậu” không ngờ.

Chủ đề: Bài học cuộc sống MBC

Xem thêm

0 bình luận SẮP XẾP THEO