Đi bệnh viện, không cần mang tiền, việc gì cũng tiện? | VTC

Xuất bản 3 tháng trước

VTC | Ngành Y tế nước ta đang dần triển khai các hình thức thanh toán viện phí mới thuận tiện hơn cho người dân.

Chủ đề: Now Đời sống

Xem thêm

0 bình luận SẮP XẾP THEO