Phụ nữ Đà Lạt bảo vệ môi trường bằng những chiếc "làn" | VTC