BMHH HAY NHẤT - Trai thẳng cần người yêu như thế nào (Phần 4) - Hiền - Ngoan - Số đo ba vòng