Chàng trai BẬT KHÓC tại sân khấu BMHH làm ông mai Quyền Linh cảm thấy CÓ LỖI vì đã làm việc này....