Xấu hổ vì bố mẹ nghèo, cậu ấm cô chiêu trả giá đắt cho bài học đầu đời